Se filmen

Om Kompetenstester.se

xpectum AB står bakom kompetenstester.se, sajten för rekryteringstester. Vi är i grunden ett utbildningsföretag med över 20 års erfarenhet av distansutbildningar och har de senaste 10 åren arbetat med kompetenstester för rekrytering inom det ekonomiska området. Vi är lokaliserade i Åre där vi har produktion och kundservice. Vi har ett 10-tal handledare och mentorer som finns i Sverige och Norge.
xpectums styrka är det kunskapskapital som finns knutet till företaget. Dels genom de mentorer som skriver och arbetar fram utbildningarna, dels genom de medietekniker som designar dem. Läs mer om oss på xpectum.se.

 

Så här går det till

Testförfarandet är väldigt enkelt. En person hos er utses till administratör. Denne är ansvarig för att registrera nya kandidater och skriva ut de rapporter som skapas i systemet. Det administrativa systemet är mycket enkelt och lätt att sätta sig in i. När kandidaten ska genomföra testet får denne ett mail med instruktioner som innehåller allt från inlogg till information om hur testet ska genomföras. När testet är färdigt meddelas administratören som får tillgång till resultatet.

REGISTRERING

När ni har fått tillgång till de tester ni vill använda så får ni ett inlogg till vårt administratörsverktyg. Därifrån registrerar ni kandidaten genom att ange namn, e-postadress och vilket test kandidaten ska genomföra.

GENOMFÖRANDE

Kandidaten får ett mail med instruktioner och inlogg. Testet kan därefter utföras på vilken plats som helst. När testet är genomfört rättas det automatiskt och registreras i det administrativa systemet. Ett mail går ut till administratören som meddelar att det är färdigt och administratören kan därefter gå in och titta på resultatet.

ANALYS

I en tydlig rapport presenteras resultatet som visar om kandidaten är godkänd eller inte men det är enkelt att analysera resultatet på flera nivåer allt från huvudindelningsgrunder till kandidatens svar på varje enskild fråga. Den totala tidsåtgången visas.

Kontakta oss

XPECTUM AB

Kurortsvägen 20 837 51 ÅRE

TELEFON

+46 647 - 501 11

KVALITETSGRANSKNING

xpectum AB är medlem i Sveriges auktoriserade utbildningsföretag, SAUF, och har ett kvalitetssystem vilket har undergått granskning och befunnits vara i överensstämmelse med organisationens krav på kvalitet.