Ekonomitester

Se filmen

Våra EkonomiTester

Våra ekonomitester ger direkt respons på en kandidats praktiska kunskaper. På en gång efter att någon gjort klart ett test, kan en handläggare studera resultatet. Vid designen av testerna har vi tagit utgångspunkt i vad marknaden ställer för krav på olika yrkesroller. Testerna är utformade för att vara så lättanvända som möjligt, för såväl kandidaten som den som ska administrera testet. Det går att registrera flera test åt gången till en och samma person. När testkandidaten loggar in väljer han/hon vilket test som ska genomföras.

Några övriga funktioner:

 • Statistikfunktion, där man ser både antalet registrerade och
  genomförda tester.
 • Frågorna slumpas inom respektive kategori.
 • Tydlig rapport med rekommendationer visas i testresultatet
  för en kandidat.
 • Tydlig instruktion i början av testerna.
 • Kursdeltagarna kan backa och gå tillbaka till en fråga och ”göra om”.
 • Testfrågor slumpas från databas med olika antal frågor
  som löpande byggs ut.
 • Testresultat visas totalt, utifrån huvudindelningsgrunder samt individuellt per fråga.
 • Total tidsåtgång redovisas

Våra tester

Kompetenstest för Ekonomiassistenter

Ekonomiassistent test

Ett interaktivt rekryteringstest för att fastställa om deltagaren har de kunskaper som krävs för att utföra en Ekonomiassistentsarbete.

 

Kompetenstest för redovisningsekonomer

Redovisningsekonom test

Ett interaktivt rekryteringstest för att fastställa om deltagaren har de kunskaper som krävs för rollen som redovisningsekonom.

Rekryteringstest för löneadministratörer

Löneadministratör test

Ett interaktivt rekryteringstest som visar om deltagaren har de kunskaper som krävs för rollen som löneadministratör.