Språktester

Se filmen

Språktester

Beskrivning
Xpectum tillhandahåller interaktiva språktester som mäter språkkunskapen enligt Europarådets skala.

Testerna avser språken: Svenska, norska, danska, finska, tyska, franska och engelska.

Testet byggs upp av 5 delar. De olika övningstyperna är uppdelade i sektionerna a, b, c, d och e. Exempel finns på nästan alla typer och det är ungefär 35 olika typer av övningar som man kan göra totalt på de fem delarna.

I språktesten mäter vi ordförståelse, skriftlig färdighet, meningsbyggnad, läsförståelse och hörförståelse.

Utformade via normativa grupper i respektive land. Testerna har genomgått 3-månaders pilottest för respektive landmodul. Testerna är körda i skarpt läge i 15 år. Totalt har ca 15000 personer testats.

 • Totalt 37 frågor per test Maxpoäng: 179.
 • Tidsåtgång: Ca 50 – 70 minuter, beroende på kunskapsnivå.
 • På språktesterna används Europarådets skala och deltagarens resultat visar på vilken nivå
 • Mätning sker t o m nivå B2. Nivåerna C1 och C2 mäts inte (det handlar om hörförståelse och muntlig kommunikation).

 

Vill du veta mer?

Priser

Abonnemang

Ni tecknar abonnemang hos xpectum och får under avtalsperioden fri tillgång till önskade tester och vårt administrationsprogram.

Allt är Internetbaserat och att aktivera en test tar max ett par minuter. Nedan har ni våra lösningar för abonnemang. Principen är enkel, ju fler tester desto mer kostnadseffektivt.

Inledande abonnemangsperiod är 12 månader, därefter löpande med en uppsägning på 3 månader. Fritt antal utnyttjade tester. Alla priser exkl moms.

Antal Testområden

Pris / Testområde och månad

1 3800:-
2-3 3200:-
4-7 2800:-

Klippkort

För dem som inte önskar årsabonnemang eller vill komplettera sitt abonnemang, finns möjligheten att köpa ett kort där man kan utnyttja valfria testområden. Kortet gäller under 12 månader. Alla priser exkl moms.

För egen anpassning och utveckling debiterar vi en utvecklingskostnad på 850 kr/tim exkl moms. Egen logotype ingår.

Antal Tester

Pris / Testområde och månad

Pris per test

1 st 2 400:- 2 400:-
10 st 9 000:- 900:-
30 st 21 000:- 700:-
50 st 30 000:- 600:-
100 st 55 000:- 550:-

EUROPARÅDETS NIVÅSKALA - Språktester

Nivå A 1

Jag är ren nybörjare eller kan förstå och använda mycket enkla ord och fraser. Jag kan presentera mig själv och ställa enkla frågor. Jag kan kommunicera hjälpligt på ett mycket enkelt sätt om samtalspartnern talar långsamt och tydligt.

Nivå A 2

Jag kan förstå fraser och vanliga ord som rör personliga förhållanden. Jag kan kommunicera i enkla sammanhang. Jag kan på ett enkelt sätt beskriva mig själv, min familj och mitt arbete.

Nivå B 1

Jag kan förstå huvuddragen i tydligt standardspråk. Jag kan oförberedd ge mig in i samtal om kända vardagliga ämnen. Jag kan länka ihop fraser på ett enkelt sätt för att beskriva erfarenheter och skeenden. Jag kan ge skäl och förklaringar till mina åsikter.

Nivå B 2

Jag kan följa huvuddragen i komplexa texter. Jag kan kommunicera flytande så att ett samtal med en infödd löper i stort sett utan problem. Jag kan diskutera olika lösningars för- och nackdelar i en problemsituation.

Nivå C 1

Jag kan läsa krävande texter och är även medveten om undersförstått innehåll. Jag kan uttrycka mig nästan helt obehindrat utan att leta efter ord. Jag kan använda språket effektivt för olika ändamål. Jag kan uttala mig klart och välstrukturerat om komplexa sakförhållanden och ge utförliga beskrivningar.

Nivå C 2

Jag kan utan problem förstå så gott som allt jag hör eller läser och referera fakta och argument. Jag kan uttrycka mig i så gott som alla situtationer spontant och helt flytande. Jag kan förstå och använda stilvariationer och andra finesser (t ex ironi).

 

Intresseanmälan

 

  Namn (obligatoriskt)

  Email (obligatoriskt)

  Företag

  Telefon

  Meddelande

  Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo