Säkerställ att era blivande
medarbetare har rätt kompetens!

Se filmen

Kompetenstester för effektivare rekrytering

Jag vill ge er en möjlighet att effektivisera och underlätta era rekryteringsprocesser. Xpectum AB, det företag som ligger bakom testerna,  har lång erfarenhet av digitala kompetenstester. I 20 års tid har vi arbetat med tester inom ekonomi och språk. Över 40 000 kandidater har genomfört våra tester i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Rekryteringstester är ett viktigt verktyg som sparar tid och pengar samt ökar kvaliteten på rekryteringen. Läs vidare.

Varför kompetenstester?

Tester är ett viktigt hjälpmedel i rekryteringsprocessen. På ett kostnadseffektivt och smidigt sätt kan man göra en bra bedömning av kandidatens färdigheter inom det aktuella kunskapsområdet. Resultatet utgör ett viktigt hjälpmedel i rekryteringsprocessen.

Hur gör man?

Testförfarandet är väldigt enkelt. När ni fått tillgång till de tester ni vill använda, anmäler ni enkelt kandidaterna via vårt administrationsverktyg. När en kandidat är registrerad får han/hon ett mail med instruktioner och inloggningsuppgifter. När testet är genomfört rättas det automatiskt och den som registrerat kandidaten får direkt tillgång till resultatet.

Mäter de rätt?

Syftet med ett test är att mäta något för att kunna dra slutsatser av resultatet. Det är alltså viktigt att testet mäter rätt saker.

Våra tester utgår från en generell yrkesroll, t ex redovisningsekonom, där frågorna är ställda med utgångspunkt i vad som krävs av den yrkesrollen. Testerna är utformade efter de krav som marknaden ställer på respektive roll. Marknaden är i det här fallet bemanningsbyråer, ekonomiavdelningar, utbildningsinstitut, FAR mm. Vi har gjort djupintervjuer samt ”on the job performance” för att skaffa en tydlig bild.

Jag hoppas det här kan vara något för er. Läs vidare för mer information. Ni är alltid välkomna att höra av er med frågor och funderingar.

Våra tester

komp4

Språktester

Xpectum tillhandahåller interaktiva språktester som mäter språkkunskapen enligt Europarådets skala.

 

komp2

Ekonomiassistent

Ett interaktivt rekryteringstest för att fastställa om deltagaren har de kunskaper som krävs för att utföra en Ekonomiassistentsarbete.

komp6

Redovisningsekonom

Ett interaktivt rekryteringstest för att fastställa om deltagaren har de kunskaper som krävs för rollen som redovisningsekonom.

 

komp8

Löneadministratör

Ett interaktivt rekryteringstest som visar om deltagaren har de kunskaper som krävs för rollen som löneadministratör.

Nyheter

Allt viktigare med färdighetstester för ekonomer

Dfind är ett rekryterings och bemanningsföretag som mot rekrytering av ekonomer. I ett inlägg på deras sida skriver de om vikten av att använda sig av färdighetstester vid rekrytering av ekonomer. Fredrik Sjöberg ser det som en självklarhet att kontrollera kandidatens kunskaper med ett kompetenstest och inte bara lita på cvm.
Läs inlägget här:

 

(mer…)

Så funkar det

Utbildningen är uppbyggd i modulform där varje lektion motsvarar en akademisk lektion som innehåller föreläsningar, kompendiematerial, praktiska övningar och ett avslutande test.

Handledare

Våra handledare och mentorer arbetar professionellt inom sina specialområden. Under studietiden finns alltid möjligheten att kontakta handledaren via din personliga studiesida.

Du väljer din takt

Föreläsningarnas utseende varierar, men genomgående finns det alltid filmer, animationer och text. Allt presenterat på ett pedagogiskt och underhållande sätt. Du utgår från dina egna förutsättningar, väljer din egen studietakt och studera när det bäst passar dig.

Intyg

I de flesta av våra utbildningar ingår inlämningsuppgifter - när dessa är godkända får du ett välförtjänat intyg. Vissa kurser avslutas även med ett online-prov. I våra längre certifierade utbildningar finns möjligheten att göra en skriftlig sluttentamen och erhåller då ett certifieringsbevis.

I de flesta av våra utbildningar ingår inlämningsuppgifter - när dessa är godkända får du ett välförtjänat intyg. Vissa kurser avslutas även med ett online-prov och du erhåller då ett kursintyg.

Testa dig själv

Klicka här för att testa din kunskapsnivå inom xpct.

Vill du veta mer?

Du kanske vill pröva vår demo, få vår informationsfolder eller vill att vi ringer upp. Verkar det här är intressant och kan vara något för er så fyll i dina kontaktuppgifter.


  Namn / Företag

  Epost

  Gatuadress

  Postnummer

  Ort

  Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo